Rekvizīti

Nodibinājums "Rietumu Bankas labdarības fonds"
Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013
Reģ. Nr.: 40008114048

AS Rietumu Banka Konts: LV47 RTMB 0000 6008 0404 5
Kods: RTMBLV2X

Kontaktinformācija:
Tālr.: 67020569
Fakss: 67020563
E-pasts: labdariba@rblf.lv


Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālr. +371 67020569, labdariba@rblf.lv