Par fondu

2007. gada 13. aprīlī ar mērķi veicināt filantropiju un mecenātismu Latvijā, atbalstot sociāli atbildīgu rīcību un sabiedriska labuma mērķu sasniegšanu, AS Rietumu Banka nodibināja labdarības fondu.

Rietumu Bankas labdarības fonds ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas ļauj mums patstāvīgi noteikt prioritātes un atbalstīt tos projektus, kurus mēs uzskatām par aktuālākajiem.

Savs korporatīvais labdarības fonds iezīmē Bankas nopietno nostāju labdarības jomā, vēlmi palīdzēt sabiedrībai, sekmēt tās garīgo izaugsmi. Šāds fonds ļaus būt neatkarīgiem no citiem fondiem sava atbalsta īstenošanā, maksimāli caurspīdīgiem un ļaus labāk kontrolēt līdzekļu izlietojumu.

Fonda prioritātes ir atbalsts:

  • sociālām problēmām, tajā skaitā medicīnai;
  • bērniem un jauniešiem;
  • izglītībai un zinātnei;
  • mākslai un kultūrai.


Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālr. +371 67020569, labdariba@rblf.lv